Amma mús Reykjavík Fákafeni 9

opið 10-18 virka daga & 11-15 laugardaga

Sími 511 3388

Amma mús Akureyri Brekkugötu 5

opið 13-17 mánudaga, 11-17 þriðjudaga-föstudaga
& 11-15 laugardaga

Sími 510 8005

Skilmálar

1. Skilmálar

Þessir skilmálar gilda um sölu á vöru og þjónustu Ömmu Músar/Satúrnusar ehf. til neytenda.

Skilmálarnir eru staðfestir með staðfestingu á kaupum og greiðslu fyrir viðskiptin.

2. Skilgreiningar

Seljandi er Amma Mús/Satúrnus ehf., kennitala: 560269-6929, vsk númer: 11764, Fákafen 9, 108 Reykjavík. Sími: 511-3388. Netfang: ammamus@ammamus.is

3. Skilaréttur

Heimilt er að skila vörum innan 14 daga frá móttöku vöru. Hafi vara verið pöntuð í gegnum vefverslun getur kaupandi fengið vöruna endurgreidda að fullu. Um áhrif þess að kaupandi fellur frá samningi, kostnað og skyldur kaupanda og seljanda gilda 21. og 22. gr. laga nr. 16/2016 um neytendasamninga. Staðfesta þarf vörukaup með því að sýna kassakvittun eða reikning. Kaupandi ber ábyrgð á rýrnun á verðgildi vörunnar, sem stafar af meðferð vörunnar, annarrar en þeirrar sem er nauðsynleg til að staðfesta eiginleika, einkenni og virkni hennar. Ekki er hægt að skila vörum sem eru sérpantaðar.

Nægjanlegt er að kaupandi tilkynni seljanda að hann vilji skila vöru með ótvíræðum hætti en kaupandi getur einnig fyllt út staðlað uppsagnareyðublað sem finna má í viðauka 1 við reglugerð nr. 435/2016 um upplýsingar um nýtingu réttar til að falla frá samningi, sjá: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/435-2016

4. Pöntun

Pöntun eru bindandi þegar kaupandi hefur staðfest pöntun. Seljandi sendir kaupanda staðfestingu þegar pöntun er skráð. Hafi greiðsla ekki borist innan 24 klst frá pöntun er pöntunin ógild.

Seljandi áskilur sér rétt til að aflýsa í heild eða að hluta pöntun kaupanda ef að viðkomandi vara er uppseld. Seljandi mun upplýsa kaupanda um slíkt eins fljótt og kostur er. Hafi vara verið ranglega verðmerkt vegna bilunar, innsláttarvillu eða af öðrum ástæðum áskilur seljandi sér rétt að aflýsa pöntun vörunnar.

5. Upplýsingar

Seljandi veitir upplýsingar um vörur eftir bestu vitund hverju sinni. Seljandi birtir allar upplýsingar með fyrirvara um bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.

6. Verð

Öll verð eru gefin upp í íslenskum krónum með virðisaukaskatti. Verðhækkanir sem verða eftir pöntun viðskiptavinar eru ekki afturkræfar. Það verð gildir sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu.

Heildarkostnaður er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun endanlega. Þar er tekinn fram allur kostnaður við pöntun s.s. þjónustu, sendingarkostnað o.s.frv.

Virðisaukaskattur, sem er innifalinn í heildarverði vöru í vefverslun, er 24% fyrir allar vörur nema bækur, en virðisaukaskattur fyrir þær er 11%.

7. Greiðsla

Hægt er að inna greiðslu af hendi með greiðslukorti í gegnum greiðslusíðu Saltpay.

8. Afhending og seinkun

Allar vörur eru afgreiddar eins fljótt og hægt er, yfirleitt sama eða næsta virka dag eftir pöntun. Ýttu hér til að skoða nánar afhendingarupplýsingar, svo sem afhendingartíma og sendingarkostnað.

Ef afhendingu seinkar mun seljandi tilkynna kaupanda það ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar.

Öllum pöntunum er dreift af Póstinum. Gilda afhendingar-, ábyrgðar- og flutningsskilmálar Íslandspósts um afhendingu vöru frá Póstinum. Skilmálar Póstsins eru aðgengilegir á vefsíðu þeirra. Amma Mús ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi Póstsins. Verði vara fyrir tjóni frá því að að hún er send frá Ömmu Mús og þar til hún berst viðtakanda er tjónið á ábyrgð flutningsaðila.

9. Réttur við galla eða vöntun

Ef söluhlutur er gallaður ber neytanda að tilkynna seljanda um að hann muni bera gallann fyrir sig án ástæðulauss dráttar frá því að hann varð galla var eða mátti verða hans var. Um rétt neytenda (með neytenda er átt við einstakling utan atvinnustarfsemi) til að fá galla bættan fer samkvæmt lögum nr. 48/2003 um neytendakaup.

Ef neytandi leggur ekki fram kvörtun innan tveggja ára frá þeim degi er hann veitti söluhlut viðtöku getur hann ekki borið gallann fyrir sig síðar. Ef söluhlut, eða hlutum hans, er ætlaður verulega lengri endingartími en almennt gerist um söluhluti er frestur til að bera fyrir sig galla fimm ár frá því að hlutnum var veitt viðtaka. Þetta gildir ekki ef seljandi hefur í ábyrgðaryfirlýsingu eða öðrum samningi tekið á sig ábyrgð vegna galla í lengri tíma.

12. Ábyrgð

Ábyrgðir seljanda hafa ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við neytendakaupalög 48/2003 og miðast við kaupdagsetningu til einstaklinga utan atvinnustarfsemi. 

Ábyrgð er ekki staðfest nema að kaupnótu sé framvísað. 

10. Persónuvernd

Farið er með allar persónuupplýsingar sem seljandi móttekur sem trúnaðarmál og þær aðeins nýttar í þeim tilgangi að klára viðkomandi viðskipti. Kaupanda gefst hins vegar kostur á að fá send tilboð í tölvupósti og mun seljandi þá aðeins nota þær upplýsingar sem til þess þarf, s.s. póstfang. 

Amma mús notar Google Analytics, Facebook Analytics og Shopify Analytics til vefmælinga og safnast þar m.a. landfræðilegar upplýsingar og upplýsingar um aldur og kyn. 

Upplýsingunum er safnað svo Ömmu mús sé unnt að efna samninga sína við viðskiptavini, til að gæta hagsmuna sinna og til að miðla til viðskiptavina upplýsingum í markaðslegum tilgangi.

Skoða persónuverndarstefnu nánar.

Skoða vafrakökustefnu nánar.

11. Eignarréttur

Seldar vörur eru eign seljanda þar til kaupverð er að fullu greitt.

12. Úrlausn ágreiningsmála

Komi upp ágreiningsmál er hægt að bera málið undir kærunefnd vöru- og þjónustukaupa, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, heimasíða https://kvth.is/#/ 

Landslög eiga við um viðskiptin og varnarþing seljanda er héraðsdómur Reykjavíkur.

 

sunnudagur,mánudagur,þriðjudagur,miðvikudagur,fimmtudagur,föstudagur,laugardagur
janúar,febrúar,mars,apríl,maí,júní,júlí,ágúst,september,október,nóvember,desember
Ekki eru til nógu margar vörur á lager. Einungis [max] eftir.
Bæta við óskalistannSkoða óskalistaEyða óskalista